• Tvorba komunikačných stratégií (interná, externá a krízová komunikácia)
  • Mediálne stratégie
  • Prieskum trhu a verejnej mienky
  • Tvorba tlačových správ
  • CSR projekty na kľúč
  • Návrh, príprava a samotný obsah vyhlásených súťaží v oblasti CSR
  • Príprava výročných správ, etického kódexu