IMPRESSIA s.r.o.
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice, oddiel sro, vložka č. 12479/V,
so sídlom: Južná trieda 8, 040 01 Košice, Slovensko
IČO: 36 206 717 I DIČ: 2021573719 I IČ DPH: SK2021573719
Email: info@impressia.sk
www.impressia.sk