• Tvorba marketingových stratégií
  • Monitoring médií
  • Produkcia a grafika
  • Copywritting (tvorba textov)
  • Plánovanie a nákup médií
  • Online / digital marketing
  • Poradenstvo v oblasti marketingu, komunikácie a protokolu
  • Produktová reklama
  • Tvorba krátkych dokumentov, reportáži napr. technológie, bezpečnosť pri práci atď., výroba
  • Reklamná fotografia
  • Vydavateľská činnosť (firemné noviny, letáky, newsletter …)