Impressia s.r.o. - vzťahy s verejnosťou, marketing a komunikácia - NÁŠ PROFIL - Vzťahy s verejnosťou, marketing, komunikácia

NÁŠ PROFIL NÁŠ PROFIL   space SLUŽBY SLUŽBY   space REFERENCIE REFERENCIE   space

Spoločnosť IMPRESSIA je public relations agentúra, ktorej cieľom je komunikovať v prospech klienta a jeho potrieb smerom dovnútra firmy aj smerom von na lokálnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

Na trhu figuruje od roku 2001 (vtedy ešte pod názvom TTS s.r.o), premenovaná bola v roku 2008.

Spoločnosť má bohatú fotogalériu referencií, ktorí svečia o jej profesionalite a efektivite jej práce.

Medzi naše služby patrí:

  1. Tvorba marketingových stratégií
  2.  Prieskumy trhu a verejnej mienky
  3. Tvorba komunikačných stratégií
  4. Plánovanie a nákup médií
  5. Kreatívne stvárnenia vrátane grafických a textových výstupov
  6. Public relations
  7. Sales promotion, event marketing
  8. Web a social media marketing
  9. Poradenstvo v oblasti marketingu, komunikácie a protokolu

23.05.2017     sk   eng
l
Impressia Impressia Impressia Impressia Impressia Impressia Impressia Impressia